Jak montować panele fotowoltaiczne na gruncie?

Spis treści

Panele fotowoltaiczne wielu osobom kojarzą się z konstrukcjami montowanymi na dachu. Nie zawsze jednak możliwe jest umieszczenie ich w takim miejscu, zwłaszcza gdy na działce znajduje się niewiele zabudowań. W takich przypadkach konieczne jest postawienie paneli fotowoltaicznych na gruncie. Jak przebiega proces ich montażu?

Montaż instalacji fotowoltaicznej – kto może go przeprowadzać?

Jak montować panele fotowoltaiczne – montaż paneli fotowoltaicznych może być zrealizowany jedynie przez osoby z odpowiednimi pozwoleniami. Wykwalifikowany zespół powinien dysponować aktualnymi uprawnieniami SEP typu E i D. Są one weryfikowane podczas odbioru instalacji przez operatora sieci elektroenergetycznej, dlatego warto zadbać o tę kwestię.

Zamontować panele fotowoltaiczne może także osoba z certyfikatem UDT potwierdzającym kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii. Uprawnienie to wydaje Urząd Dozoru Technicznego.

Na rynku istnieje wiele firm zajmujących się montażem paneli fotowoltaicznych na gruncie. Takie przedsiębiorstwa nie tylko zatrudniają uprawnionych specjalistów, lecz także dysponują niezbędnym sprzętem. Podczas montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie często korzysta się z kafarów, czyli urządzeń, które pozwalają na szybkie wbicie podłużnych elementów konstrukcyjnych w ziemię. Takie maszyny znacznie usprawniają realizacje prac. Ma to znaczenie zwłaszcza na terenach grząskich.

Systemy montażowe – montaż na dachu lub gruncie

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej jedno- lub dwupodporowej która chroni je przed silnymi podmuchami wiatru. Takie elementy mogą być wbite lub wkręcone w grunt.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wiąże się natomiast z wykorzystaniem konstrukcji z profili aluminiowych lub stali nierdzewnej. Pozwalają one na zamocowanie modułów na dachach skośnych lub płaskich. Takie stelaże muszą być dopasowane do pokrycia budynku – np. dachówki, blachodachówki, gontu czy dachu. Systemy montażowe na dachy mogą mieć układ krzyżowy, pionowy lub poziomy. Zawsze dopasowuje się je do parametrów konstrukcji danego budynku. Wsporniki te są również wyposażone w specjalne zabezpieczenia, które chronią moduły przed poderwaniem podczas silniejszych podmuchów wiatru.

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie – podstawowe zasady

Najtańszą i najszybszą metodą wbijania profili w ziemię jest wykorzystanie kafara. Taka technika nie sprawdzi się jednak w przypadku gruntu o niskiej nośności, np. piasku.

Kafar jest przydatny w trakcie wkręcania kotew w konstrukcję montażową pod instalację fotowoltaiczną. W sytuacji, gdy grunt jest bardzo sypki, a pod nim mogą znajdować się elementy infrastruktury podziemnej, lepiej sprawdzi się wylewka betonowych fundamentów. Pozwalają one na stabilny montaż paneli w systemach specjalnych, np. wiatach fotowoltaicznych lub trackerach.

Warunki, w jakich można montować panele fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne najlepiej montować w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia nie ma większego znaczenia, ponieważ panele fotowoltaiczne zachowują swoje właściwości przy -40, a nawet +60 stopniach Celsjusza. Wilgotność podczas prac powinna wynosić mniej niż 85%. Nie należy przeprowadzać montażu paneli fotowoltaicznych w trakcie silnego wiatru, ponieważ może on doprowadzić do uszkodzenia nie do końca zabezpieczonej konstrukcji.

Jeśli chodzi o rodzaj gruntu, panele fotowoltaiczne można postawić zarówno na ziemi ciężkiej i stabilnej, jak i piasku, choć wymaga to zastosowania różnych technik. Zgodnie z prawem farmy fotowoltaiczne można stawiać jedynie na gruntach klasy IV lub niższej oraz na użytkach rolnych. Taka ziemia nie nadaje się do celów rolniczych, dlatego może zostać zagospodarowana w inny sposób.

Konsekwencje nieprawidłowego montażu paneli fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne muszą zostać zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. W innym przypadku może bowiem dojść do poważnych usterek i innych zagrożeń. Wśród nich warto wyróżnić:

  • uszkodzenie paneli,
  • w przypadku montażu na dachu – zniszczenie dachu lub całkowite zawalenie się obiektu; powstanie przecieków,
  • nadmierne uginanie się paneli, co prowadzi do powstania mikropęknięć w modułach fotowoltaicznych,
  • zerwanie konstrukcji wsporczej połączonej z panelem w wyniku zastosowania niewłaściwych klem
  • zmniejszenie wydajności paneli słonecznych.

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu instalowania systemów fotowoltaicznych warto upewnić się, że w danym miejscu będą one pracować wydajnie. Znaczenie ma nachylenie względem słońca i potencjalne źródła cienia.

Instalacja fotowoltaiczna często jest objęta gwarancją. Jeśli jej montaż zostanie przeprowadzony w niewłaściwy sposób, producent może odmówić wymienienia uszkodzonych elementów lub przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej. Co więcej, panele zainstalowane niepoprawnie mogą być również niezgodne z obowiązującymi przepisami. Z tego powodu montaż fotowoltaiki zawsze powinien być przeprowadzany przez specjalistów, którzy dysponują niezbędnymi uprawnieniami, sprzętem i wiedzą. Dzięki temu mogą przeprowadzić inwestycję w odpowiedni sposób.