Farma fotowoltaiczna – odległość od budynków i inne parametry lokalizacyjne

Spis treści

Farma fotowoltaiczna to inwestycja, która może przynieść duże zyski. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje wiele przepisów warunkujących to, gdzie powinny powstawać takie obiekty. Ile wynosi dopuszczalna odległość od zabudowań i innych budynków?

Farma fotowoltaiczna a odległość od budynków, lasu i drogi – przepisy, wskazania

Budowa farmy fotowoltaicznej jest opłacalna tylko wtedy, gdy ogniwa znajdują się w miejscu, w którym mogą docierać do nich promienie słoneczne. Z tego powodu obiektów tego typu zwykle nie stawia się tuż przy lasach i budynkach, zwłaszcza tych wielokondygnacyjnych.

Farmy fotowoltaiczne można budować tuż przy lasach, ale zwykle jest to nieopłacalne. Drzewa tworzą cień, a spadające z nich liście i gałęzie mogą nie tylko przykryć ogniwa, lecz także je uszkodzić. Odległość od drogi i zabudowań jest warunkowana przez odrębną dokumentację.

W jakiej odległości od budynków można budować farmy fotowoltaiczne?

Obecnie nie istnieją przepisy, które wskazywałyby dokładną odległość farm fotowoltaicznych od zabudowań. Należy traktować więc farmy fotowoltaiczne jako urządzenia techniczne, bądź budowle inne. W większości urzędów bezpieczniejsza jest interpretacja jako budowle. Decydując się na taką inwestycję, trzeba więc kierować się zapisami Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że minimalna odległość od domów mieszkalnych, lasów, dróg sąsiednich posesji i innych obiektów powinna w większości przypadków wynosić 4m od granicy działki.

Zdarza się, że na danym terenie nie ma planu zagospodarowania. Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o warunki zabudowy dla terenu. Określają one obowiązki właściciela nieruchomości w stosunku do jego sąsiadów. Zgodnie z takimi zasadami instalacje korzystające z odnawialnych źródeł energii stawia się w odległości minimum 4 m od granicy działki. To dystans, który pozwala zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony sąsiadów.

Czy sąsiad może zablokować budowę farmy fotowoltaicznej?

Odległość od granicy działki to nie wszystko. Jak każda inwestycja budowlana, rozmawiamy tu również o oddziaływaniu realizacji na środowisko oraz działki sąsiadujące. Również w przypadku prowadzenia przyłączy, stroną postępowania staje się właściciel każdego terenu, przez który będą prowadzone trasy kablowe.

Warto pamiętać, że zablokowanie inwestycji jest możliwe nie tylko na etapie wydawania decyzji lub pozwolenia. Wówczas inwestor otrzymuje odmowę, najczęściej uargumentowaną niespełnieniem warunków dobrego sąsiedztwa. Każdy przypadek jest jednak inny, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście. Co więcej, w przypadku odmowy można próbować wystąpić o pozwolenie ponownie, najlepiej ze wsparciem specjalistów doświadczonych w takich sprawach.

Jaka odległość farmy fotowoltaicznej od granicy działki?

Odległość instalacji PV od granicy sąsiadującej działki różni się w zależności od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak zaleca się odsunięcie od granic działki chociażby ze względu na sąsiednie zagospodarowanie czy zabudowę. Takie rozwiązanie wpływa nie tylko na komfort życia sąsiadów, lecz także wydajność całej instalacji. W dystansie wynoszącym 100 m zwykle nie ma ryzyka padania cienia, powstającego za sprawą wysokich drzew i budynków.

Przed rozpoczęciem procesu projektowania warto więc dokładnie przeanalizować parametry danego terenu. Wyznaczając odległość, warto skupić się też na lokalizacji sieci energetycznej. Im bliżej znajduje się farmy, tym koszt jej przyłączenia będzie niższy, co podniesie opłacalność inwestycji. Każda nieruchomość jest inna, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście. Zwykle procesem projektowania instalacji tego typu zajmują się specjaliści. Określają one potencjał danej posesji i wyznaczają optymalne miejsce, w którym mogą stanąć panele.

Na jakich terenach można budować farmę fotowoltaiczną – podsumowanie

Farmę fotowoltaiczną można zbudować tylko na gruncie rolnym o konkretnej klasie – najczęściej czwartej lub gorszej. Działki o lepszych parametrach są bowiem przeznaczone do celów rolniczych. Bez ograniczeń, prócz zapisów planowania przestrzennego, można decydować się na realizację farmy na gruncie budowlanym.

Bez względu na wybraną lokalizację, podczas montażu instalacji fotowoltaicznych warto zastosować specjalny sprzęt. Proces ten znacznie usprawniają kafary, które pozwalają na szybkie wbicie elementów montażowych w grunt. Czas realizacji inwestycji wpływa bezpośrednio na jej opłacalność. Co więcej, prace budowlane wykonane szybciej będą naturalnie mniej uciążliwe dla właścicieli sąsiednich działek.

Obecnie nie istnieją przepisy, które warunkują dokładne zasady budowy instalacji fotowoltaicznych, jednak sytuacja ta może zmieniać się z biegiem czasu. Projektując system na odnawialne źródła energii, warto więc śledzić planowane zmiany w prawie. Lokalizacja paneli fotowoltaicznych może wpłynąć nie tylko na możliwość przyznania pozwolenia na budowę i wydajność systemu, lecz także ewentualne dofinansowania. Z tego powodu realizację inwestycji poprzedzają skomplikowane wyliczenia i analizy.