Farma fotowoltaiczna – dofinansowanie, na jakie można liczyć w 2023 roku

Spis treści

Fotowoltaika w Polsce „stoi” przede wszystkim mikroinstalacjami. Postępująca transformacja energetyczna coraz częściej skłania jednak również większych inwestorów do budowy farm fotowoltaicznych. Warto przy tym pamiętać, że rozwój OZE jest obecnie bardzo wspierany, dlatego przedsięwzięcia wykorzystujące odnawialne źródła energii często mogą liczyć na dofinansowanie. Dowiedz się, jak wygląda ta kwestia w 2023 roku.

Ile kosztuje farma fotowoltaiczna 1 MW?

Nie da się ukryć, że koszt budowy farmy fotowoltaicznej jest wysoki. Pod tym pojęciem rozumie się bowiem instalacje o mocy co najmniej 50 kW. Często są one znacznie większe – wówczas już same panele fotowoltaiczne mogą kosztować ponad milion złotych. Dokładny koszt zależy jednak od indywidualnych cech inwestycji – przede wszystkim wielkości instalacji, zastosowanych rozwiązań technologicznych i osprzętu, kosztów sporządzenia projektu czy wreszcie montażu. Budowa farmy zwykle wymaga też zakupu odpowiedniego gruntu, co stanowi dodatkowy, często niemały wydatek.

Ile zatem trzeba zainwestować, aby zbudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW? Są to kwoty liczone w milionach – według ekspertów realizacja takiego projektu będzie kosztować od co najmniej 3 do nawet 6 milionów złotych. Jest to jednak koszt pokrywany zwykle tylko częściowo z kieszeni inwestora – wszystko dzięki dotacjom! Coraz częściej oferowane są też atrakcyjne kredyty dla klientów biznesowych zainteresowanych inwestycjami w alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii.

Jaki jest zysk z farmy fotowoltaicznej?

W tak duże instalacje fotowoltaiczne inwestuje się jednak dla zysku. Jego źródłem jest oczywiście sprzedaż prądu – wyprodukowana energia jest sprzedawana najczęściej w ramach tzw. aukcji OZE. Podczas gdy energia elektryczna wytwarzana z użyciem paliw kopalnych drożeje, wyższe stają się również ceny prądu z OZE. Sprawia to, że farmy fotowoltaiczne cechują się bardzo dobrą rentownością. Oczywiście dokładnych zysków nie da się przewidzieć, jednak według danych z 2021 roku inwestycja w farmę fotowoltaiczną o dużej mocy może zwrócić się już w ok. 8 lat. Oznacza to, że elektrownia słoneczna generuje zysk rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie. Popyt na energię elektryczną, szczególnie ze źródeł odnawialnych, na pewno nie zmaleje w kolejnych latach, a więc tego typu inwestycja może być też uznana za bardzo bezpieczną.

Kto finansuje farmy fotowoltaiczne?

Jako że budowa farmy fotowoltaicznej w Polsce wymaga niemałych funduszy, tego typu przedsięwzięcia są realizowane przez przedsiębiorców. Zwykle pieniądze pochodzą z ich kieszeni tylko w pewnej części. Instalacje służące do produkcji energii z OZE mogą być bowiem częściowo sfinansowane za sprawą:

  • bezzwrotnych dotacji,
  • preferencyjnych pożyczek oferowanych w ramach programów dofinansowania,
  • kredytów bankowych.

Jednym z głównych źródeł finansowania tego typu inwestycji są fundusze unijne przeznaczone na „zieloną transformację” energetyki. Unia Europejska do tej pory przyznawała je najczęściej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W najbliższych latach zainteresowanie inwestorów powinien wzbudzić natomiast Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w ramach którego Polska otrzyma nawet 2 mld zł przeznaczone na inwestycje w OZE zapewniające „czystą” energię elektryczną. Nieznane są jeszcze dokładne zasady przyznawania dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ale wiadomo, że Polska planuje przeznaczyć prawie 6 mld euro bezzwrotnych dotacji na transformację energetyczną, która jest jednym z filarów Krajowego Planu Odbudowy. W związku z tym inwestorzy na pewno będą mogli się ubiegać o atrakcyjne dofinansowanie.

Instalacja fotowoltaiczna o dużej mocy może być też częściowo sfinansowana w ramach programu Energia Plus, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakie są dotacje w 2023 r. do farm fotowoltaicznych?

W 2023 roku nie zabraknie wsparcia finansowego dla podmiotów planujących inwestycję w farmy fotowoltaiczne. Dotacje będzie można otrzymać zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i z NFOŚiGW. W 2023 roku rusza m.in. kolejna edycja programu Energia Plus przeznaczonego dla przedsiębiorców. Nabór trwa już od 1 lutego 2023.

Kolejne dotacje będzie można uzyskać z funduszy unijnych, w ramach wymienionych wyżej programów. W ubiegłych latach w ten sposób sfinansowano budowę wielu rentownych instalacji. Warto trzymać rękę na pulsie i śledzić terminy naboru.

Jakie pieniądze oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

W2023 roku NFOŚiGW zaoferuje dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki w ramach programu Energia Plus. Na budowę farm fotowoltaicznych (czyli instalacji o mocy co najmniej 1 MW) będzie można uzyskać środki w wysokości od 0,5 mln do 500 mln zł, które mogą pokryć nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Uwaga: nie są to bezzwrotne dotacje, a jedynie preferencyjne pożyczki z niskim oprocentowaniem (WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku). Będzie można ubiegać się jedynie o częściowe (do 10% i 1 mln zł) umorzenie długu. Natomiast spłata będzie mogła być rozłożona na maksymalnie 15 lat.