Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku

Spis treści

W czasach, w których odnawialne źródła energii coraz bardziej zyskują na znaczeniu, budowa farmy fotowoltaicznej staje się świetnym pomysłem na dochodowy biznes. Jest to jednak dość skomplikowany, a przy tym kosztowny proces. Na czym dokładnie polega? Sprawdź, jak zabrać się za budowę farmy fotowoltaicznej.

Na jakie etapy dzieli się budowa farmy fotowoltaicznej?

Budowę farmy fotowoltaicznej można podzielić na kilka etapów, a każdy z nich jest równie ważny. Poniżej przedstawiamy wszystkie elementy tego procesu.

1. Wybór działki

Farmę fotowoltaiczną można zbudować tylko na gruncie spełniającym określone wymagania. Podczas wyboru odpowiedniej działki należy zwracać uwagę na czynniki takie jak:

 • powierzchnia – każdy 1 MW mocy farmy fotowoltaicznej wymaga co najmniej 1,5-2 ha gruntu;
 • nasłonecznienie – parcela nie może być osłonięta przez drzewa, budynki czy inne obiekty;
 • ukształtowanie terenu – najlepiej jeśli jest płaski lub nachylony na południe;
 • klasa gruntów – budowę farmy PV można zrealizować tylko na gruntach klasy IV lub niższej;
 • odległość od sieci energetycznej – jej bliskość pozwoli zmniejszyć koszty przyłączenia.

Upewnij się również, że działka nie znajduje się na terenach objętych ochroną przyrody (np. Natura 2000). Ponadto atutem będzie dostęp do drogi publicznej.

2. Farma fotowoltaiczna – jak zacząć? Formalności przed budową

Kolejnym etapem jest załatwienie szeregu formalności wymaganych przy inwestycji w farmę fotowoltaiczną. Na czym dokładnie polegają?

 • Decyzja środowiskowa

To pierwszy dokument wymagany przy budowie farmy fotowoltaicznej. Decyzja środowiskowa jest wydawana przez Urząd Miasta lub Urząd Gminy i wskazuje, w jaki sposób realizować inwestycję, aby jak najmniej oddziaływać na środowisko. Aby ją uzyskać, należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

 • Warunki przyłączenia do sieci

Kolejnym etapem jest uzyskanie warunków przyłączenia. Bez tego farmy fotowoltaiczne nie są bowiem w stanie skutecznie produkować i sprzedawać prądu. O uzyskanie przyłącza wnioskuje się u Operatora Sieci Dystrybucyjnej, przedkładając dokumenty dotyczące inwestycji i inwestora.

 • Warunki zabudowy – gdy brak MPZP

Jeśli na terenie inwestycji nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), w kolejnym etapie należy wnioskować o wydanie warunków zabudowy. Aby je otrzymać, należy złożyć w urzędzie gminy odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

 • Pozwolenie na budowę

Budowy farmy fotowoltaicznej nie można rozpocząć bez uprzedniego uzyskania pozwolenia. Jest ono wymagane zapisami ustawy Prawo budowlane. W tym celu należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy stosowny wniosek wraz z dokumentacją projektową. Należy też dołączyć do wniosku decyzję środowiskową i dokument mówiący o warunkach zabudowy.

 • Koncesja

Jeśli farma fotowoltaiczna będzie miała moc przekraczającą 500 kW, ostatnim etapem jest uzyskanie koncesji. W przypadku farmy fotowoltaicznej będącej w budowie uzyskuje się tzw. promesę koncesji. Aby ją otrzymać, należy złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki odpowiedni wniosek oraz wymagane dokumenty.

Po zakończeniu prac montażowych, przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej, należy jeszcze raz skontaktować się z URE i złożyć dokumenty związane z otrzymaniem docelowej koncesji, w tym promesę i pozwolenie na użytkowanie.

3. Budowa farmy i odsprzedaż energii

Sam proces budowy farmy fotowoltaicznej można podzielić na trzy etapy:

 1. przygotowanie działki – zabezpieczenie, oczyszczenie, wyrównanie terenu itp.;
 2. montaż farmy fotowoltaicznej – prace instalacyjne;
 3. podłączenia i pomiary – ostatnim etapem jest odbiór końcowy.

4. Oddanie instalacji do użytkowania

Po zakończeniu budowy należy zgłosić gotowość farmy do przyłączenia jej do sieci OSD oraz zawrzeć umowę przyłączenia. Następnie należy udać się do Urzędu Regulacji Energetyki, aby otrzymać ostateczną koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Następnie rozpoczyna się tzw. rozruch technologiczny elektrowni słonecznej – właśnie wtedy panele fotowoltaiczne zaczynają produkować energię przeznaczoną na sprzedaż.

Ile trwa budowa farmy fotowoltaicznej?

Ile trwa cały proces? W sumie na założenie farmy fotowoltaicznej trzeba poświęcić od pół roku do 2 lat. Sam montaż paneli fotowoltaicznych i osprzętu zajmuje co prawda nie więcej niż kilka miesięcy, ale pozostały czas jest niezbędny na dopełnienie wszystkich formalności.

Budowa farmy fotowoltaicznej – krok po kroku: z pomocą wykonawcy czy samemu?

Budowanie farmy fotowoltaicznej jest na tyle skomplikowane, że wielu inwestorów decyduje się na skorzystanie z pomocy doświadczonego wykonawcy. Możliwy jest zakup gotowego projektu farmy fotowoltaicznej, a nawet zlecenie jej budowy „pod klucz”. Z podwykonawców można też korzystać jedynie na wybranych etapach budowy – profesjonalistom warto zlecić np. kafarowanie, czyli wbijanie w ziemię słupów pod konstrukcje fotowoltaiczne.

Budowa farmy fotowoltaicznej – jak zacząć właściwie i zdobyć dofinansowanie?

Budowa farmy fotowoltaicznej to kosztowne przedsięwzięcie, ale nie oznacza to, że inwestor musi je finansować całkowicie z własnej kieszeni. Odnawialne źródła energii to obecnie jeden z priorytetów polityki krajowej i międzynarodowej. W związku z tym istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na budowę farmy fotowoltaicznej – przede wszystkim z Regionalnych Programów Operacyjnych, ale także budżetów samorządowych i krajowych czy nawet komercyjnych banków. Wsparcie obejmuje bezzwrotne dotacje, pożyczki, leasingi oraz gwarancje bankowe. Warto się zainteresować dostępnymi formami dofinansowania już na etapie planowania inwestycji.